ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

              องค์การบริหารส่วนตำบลเตย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1ใน14 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอม่วงสามสิบได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

                องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีเนื้อที่ทั้งหมด 81.21 ตารางกิโลเมตร หรือ50,756,25 ไร่ เขตติดต่ออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆดังนี้

                ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

                ทิศใต้                 ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลสักกระโพหลุ่ม

                ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง   กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก

                ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

                 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย เป็นที่ราบสูง  แต่มีลำห้วยสายสำคัญๆ  คือ  ลำห้วยพระโรจน์  ลำห้วยโดน  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรจำนวนมาก

                 องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย  เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  12  หมู่บ้าน  และมีผู้นำหมู่บ้านดังนี้

 

   แสดงพื้นที่ถือครอง

 

เขตการปกครอง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

เนื้อที่

 

ที่ตั้งและขนาด

การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 405,020

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.