ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๗,๘๐๖ คน  โดยแยกเป็นชายจำนวน ๓,๙๕๙  คน แยกเป็นหญิง จำนวน ๓,๘๕๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๕๕) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆดังนี้

 

 การศึกษา

                องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  จำนวน ๘ แห่งดังนี้

๑.       โรงเรียนบ้านเตย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๒.       โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๓.       โรงเรียนบ้านโนนขวาว  ตั้งอยู่หมู่ ๔ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๔.       โรงเรียนบ้านน้ำคำแดง  ตั้งอยู่หมู่ ๘ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๕.       โรงเรียนบ้านหนองเค็ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๖.       โรงเรียนบ้านผาสุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ เปิดสอนระดับชั้นอนุบางถึงชั้นประถมศึกษา

๗.       โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง-หนองจิก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ เปิดสอนระดับชั้นอนุบางถึงชั้นประถมศึกษา

๘.       โรงเรียนศรีคำศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  เปิดสอนระดับชั้นม.๑-ม.๖

 ๙.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านน้ำคำแดง  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่

๑๐.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านผาสุก  ตั้งอยู่บ้านผาสุก  หมู่ที่  ๗

๑๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านเตย  ตั้งอยู่บ้านเตย หมู่ที่๑                    (๑๒.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองเค็ม ตั้งอยู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ ๖                                                                                  

 

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.233.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 207,562

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.