ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๗,๘๐๖ คน  โดยแยกเป็นชายจำนวน ๓,๙๕๙  คน แยกเป็นหญิง จำนวน ๓,๘๕๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๕๕) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆดังนี้

 

 การศึกษา

                องค์การบริหารส่วนตำบลเตย  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  จำนวน ๘ แห่งดังนี้

๑.       โรงเรียนบ้านเตย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๒.       โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๓.       โรงเรียนบ้านโนนขวาว  ตั้งอยู่หมู่ ๔ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๔.       โรงเรียนบ้านน้ำคำแดง  ตั้งอยู่หมู่ ๘ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๕.       โรงเรียนบ้านหนองเค็ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

๖.       โรงเรียนบ้านผาสุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ เปิดสอนระดับชั้นอนุบางถึงชั้นประถมศึกษา

๗.       โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง-หนองจิก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ เปิดสอนระดับชั้นอนุบางถึงชั้นประถมศึกษา

๘.       โรงเรียนศรีคำศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  เปิดสอนระดับชั้นม.๑-ม.๖

 ๙.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านน้ำคำแดง  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่

๑๐.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านผาสุก  ตั้งอยู่บ้านผาสุก  หมู่ที่  ๗

๑๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านเตย  ตั้งอยู่บ้านเตย หมู่ที่๑                    (๑๒.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองเค็ม ตั้งอยู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ ๖                                                                                  

 

การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 405,052

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.