ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตย


นายภูไท ใหญ่ปราม
ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 3)


นางอรพรรณ ร่าเริง
รองประธานสภาฯ (ส.อบต. หมู่ 5)


นางสุดาวรรณ เติมวงศ์
เลขานุการสภาฯ


นายวินัย ควรการ
ส.อบต.ม.1


นางพิศมัย เข็มคุณ
ส.อบต.ม.1


นางเทียมจันทร์ นุมแนบ
ส.อบต.ม.2


นางประหยัด โยธา
ส.อบต.ม.2


นายจรรยา ดาวัลย์
ส.อบต.ม.3


นายบุญประเสริฐ ดอกคำ
ส.อบต.ม.4


นายทองสวย เข็มขันธ์
ส.อบต.ม.5


นายจิม ขจรเดช
ส.อบต.ม.6


นายชัยนิด แก้วใส
ส.อบต.ม.6


นายไพฑูลย์ พางาม
ส.อบต.ม.7


นายพร ดอกคำ
ส.อบต.ม.7


นายสงวน ผงทอง
ส.อบต.ม.8


นายทองสา ดาวัลย์
ส.อบต.ม.8


นายสมสี วงศ์สามารถ
ส.อบต.ม.9


นายเคน เกษร
ส.อบต.ม.9


นายประสม โชคลาภ
ส.อบต.ม.10


นายประสิทธิ์ เกษร
ส.อบต.ม.11


นายสง่า วงศ์สามารถ
ส.อบต.ม.11


นายสถิตย์ ตาน้อย
ส.อบต.ม.12


นายเหลี่ยม รังทอง
ส.อบต.ม.12
การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,968

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.