ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
โครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานปลัด


นางสุดาวรรณ เติมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนิตยา ประทาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวชุติกาญจน์ ลินเดล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางอัจฉราวดี เกษทอง
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ


นายคงเดช มุคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสรรยา โกมลวิทย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพรพรรณ ช่อกลาง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา สุวรรณเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ


นายพีระณัฐ ชื่นวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ปฏิบัติงาน


นางสาวภรณ์ทิพย์ พานิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายนัฐวุฒิ ทองวงศ์
ผู้ช่วนนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพักตร์พิมล ทองคำใส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวพัชรี จันทวารี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวฉันทิสา รักโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิตยา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นายกฤษดา เหง้าเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวช่อเพชร วงศ์บุตร
คนงานทั่วไป


นางสวรรค์ สุนทร
แม่บ้าน


นายสมชาย พางาม
นักการภารโรง
การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 404,972

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.