ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
โครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานปลัด


นางสุดาวรรณ เติมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนิตยา ประทาน
รองปลัดอบต. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต


นางสาวชุติกาญจน์ มีมนัส
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางอัจฉราวดี เกษทอง
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ


นายสรรยา โกมลวิชญ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายคงเดช มุคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวพรพรรณ ช่อกลาง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา สุวรรณเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ


จ่าสิบเอกศราวุธ อังคุระษี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นางสาวภรณ์ทิพย์ พานิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายนัฐวุฒิ ทองวงศ์
ผู้ช่วนนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพักตร์พิมล ทองคำใส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวพัชรี จันทวารี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวฉันทิสา รักโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิตยา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นายกฤษดา เหง้าเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายภูวดล บุญครองศิลป์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการ)


นางสวรรค์ สุนทร
แม่บ้าน


นายสมชาย พางาม
นักการภารโรง
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.119.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 221,434

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.