ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลักการดำเนินการของกองทุน
ควบคุมภายใน
แผนดำเนินงาน
งานจัดเก็บรายได้
แบบสอบถาม


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  
โครงสร้างอัตรากำลัง กองการศึกษา


นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนพรัตน์ ปัตถาทุม
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางสุดใจ โคตรคำ
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำแดง)


นางสาวสรินธร ถวิลหวัง
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย)


นางสาวมยุรี รักโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเกิ่ง)


นางนวลปราง พวงพุฒ
ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก)


นายชัยสิทธิ์ ถิระโคตร
ผู้ช่วยสันทนาการ


นางศิริลักษณ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิไล บูชาพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านน้ำคำแดง)


นางสาวจารุวรรณ ป้องเข็ม
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.อจิราภา กสิพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านผาสุก)


นางณัฐจารี ไซยสัจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านหนองเค็ม)


นางณัฏฐมลวรรณ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนการศึกษา)


นายสำรับ ง้าวทอง
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านผาสุก)


นายยงยุทธ นาวัน
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านเตย)
การให้บริการ
สาสน์จากผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายน่ารู้
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.235.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 405,001

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel : 0-4525-2794   Fax : 0-4525-2795
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.