ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ส่วนการศึกษา ฯ 

ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนการศึกษา ฯ  
โครงสร้างอัตรากำลัง ส่วนการศึกษา


นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธ์
สันทนาการ 5 รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนพรัตน์ ปัตถาทุม
นักวิชาการศึกษา 3


นางสุดใจ โคตรคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำแดง)


นางสาวสรินธร ถวิลหวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย)


รอบรรจุ
ครูผู้ดูแลเด็ก 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก)


นายชัยสิทธิ์ ถิระโคตร
ผู้ช่วยสันทนาการ


นางศิริลักษณ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิไล บูชาพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านน้ำคำแดง)


นางสาวจารุวรรณ ป้องเข็ม
ผู้ดูแลเด็ก


นางนวลปราง พวงพุฒ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านผาสุก)


น.ส.อจิราภา กสิพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านผาสุก)


นางณัฐจารี ไซยสัจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านหนองเค็ม)


น.ส.มยุรี รักโคตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านเตย)


นายสำรับ ง้าวทอง
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านผาสุก)


นายยงยุทธ นาวัน
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านเตย)


นางสาวปฏินุช สลับเชื้อ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางณัฏฐมลวรรณ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนการศึกษา)
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.234.233.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 207,577

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.