ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  
โครงสร้างอัตรากำลัง กองการศึกษา


นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนพรัตน์ ปัตถาทุม
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางสุดใจ โคตรคำ
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำแดง)


นางสาวสรินธร ถวิลหวัง
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย)


นางสาวมยุรี รักโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเกิ่ง)


นางนวลปราง พวงพุฒ
ครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก)


นายชัยสิทธิ์ ถิระโคตร
ผู้ช่วยสันทนาการ


นางศิริลักษณ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิไล บูชาพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านน้ำคำแดง)


นางสาวจารุวรรณ ป้องเข็ม
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.อจิราภา กสิพันธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านผาสุก)


นางณัฐจารี ไซยสัจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ศูนย์บ้านหนองเค็ม)


นางสาวปฏินุช สลับเชื้อ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)


นางณัฏฐมลวรรณ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนการศึกษา)


นายสำรับ ง้าวทอง
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านผาสุก)


นายยงยุทธ นาวัน
นักการภารโรง (ศูนย์เด็กบ้านเตย)

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 273,170
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.