ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เตย ประจำปี 2560
โครงการบรืการถึงที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บรรยากาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตย 
 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อบต.เตย วันที่ 9 เมษายน 2556
 กิจกรรมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
การประชุมสัญจรประจำเดือน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลเตยจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด (เตยเกมส์ 14)   ณ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง หนองจิก
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสระน้ำสาธารณวังเดือนห้า
น.ส.สลักจิต  สมสะอาด นักวิชาการเกษตร อบต.เตย ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม อบต.เตย
นายชูวิทย์  พึ่งพรหม  นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายเกี่ยวกับโครงการปลูกหญ้าแฝก
คณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก รอบสระน้ำวังเดือนห้า
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ " 77 แสน ต้น "
น.ส.สลักจิต  สมสะอาด นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 77 แสน ต้น ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
คณะผู้บริหาร อบต.เตย ส.อบต. และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
นักเรียนโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 77 แสนต้น
น้องๆ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 77 แสน ต้น

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 273,171
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 0-4585-8221
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.