ปรับปรุงล่าสุด 25 เม.ย. 2023 09:02:57 687

อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

 

งานตรวจสอบภายใน

  • งานตรวจสอบการเงินและบัญชี
  • งานตรวจสอบพัสดุ
  • งานตรวจสอบจัดเก็บรายได้
  • งานตรวจสอบงบประมาณ