6 ก.ค. 2022 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เตย 563