24 เม.ย. 2023 16:27:06 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เตย 338