19 มิ.ย. 2023 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เตย 353