ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 

                    
                     ข่าวสาร อบต.เตย
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำน้อย ถนนเทพา-เหล่าเสือโก้ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 10 ก.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำน้อย ถนนเทพา-เหล่าเสือโก้ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 10 ก.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 214 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.เตย

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักงานปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ