ปรับปรุงล่าสุด 21 ธ.ค. 2021 04:34:54 972

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย 

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี