ปรับปรุงล่าสุด 28 ธ.ค. 2021 04:34:56 685


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเตยทางไหนบ้างคะ
ตอบ   0-4525-2794   ;      :

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตยได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ  

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย คืออะไรคะ
ตอบ:   " โครงสร้างพื้นฐานดี  มีอนามัย  พัฒนาการศึกษา  สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เน้นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  อาชีพเสริมรายได้  ประชาชนปลอดภัยและเป็นสุข  บริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลเตย เปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย ที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเตยตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลเตย  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140    0-4525-2794  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.เตย ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง