ประชุมคณะทำงาน โครงการ "จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้านตำบลเตย"

21 ก.ย. 2023 15:43:02 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เตย 285
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 25666 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตย นายมนูญ หินผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย ได้ประชุมคณะทำงาน โครงการ "จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้านตำบลเตย" โดยมีนาย...