ปรับปรุงล่าสุด 21 ธ.ค. 2021 04:47:29 768

 

การนับถือศาสนา/สัญชาติ 

พุทธ