ปรับปรุงล่าสุด 10 เม.ย. 2023 04:54:31 1,447

     โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเตย ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ และมีบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้