องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel: 0-4525-2794 Fax: 0-4525-2794
E-Mail: [email protected]
นายมนูญ หินผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย โทร. 085-1447125
นายสิรวิชญ์ รักโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย โทร. 093-0974965
นายสวัสดิ์ ทักทาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย โทร. 063-0531798
นายจักรเพชร ใจบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย โทร. 097-2237655
นางสาวนิตยา ประทาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 083-3820005

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE